ப்ளவுசில் கிராஸ் பெல்ட்டில் பிசிறு தெரியமால் தைக்கும் முறை | cross belt stitching |

#sbtextailors #crossbeltstitching #blousestitching
contact : 8489771771

ப்ளவுசில் கிராஸ் பெல்ட்டில் பிசிறு தெரியமால் தைக்கும் முறை | cross belt blouse stitching |

A blouse is a loose-fitting upper garment that was formerly worn by workmen, peasants, artists, women, and children. cross belt blouse stitching, cross belt It is typically gathered at the waist or hips (by a waistband or belt) so that it hangs loosely (“cross belt blouse stitching, cross belt”) over the wearer’s body. Today, the word most commonly refers to a girl’s or woman’s dress shirt but can also refer to a man’s shirt if it is a loose-fitting style (e.g. poet shirts and Cossack shirts). cross belt blouse stitching, cross belt Traditionally, the term has been used to refer to a shirt which blouses out or has an unmistakably feminine appearance. cross belt blouse stitching, cross belt.

If Any Doubts This Video

Contact:
=========

Mobile : 8489771771

Twitter : https://twitter.com/sb_tailors

Facebook :https://www.facebook.com/sbtex57/

Watch MORE Videos
———————————-

முதியவர்களுக்கு உள்பாவாடை தைக்கும் முறை | Easy Learn Simple Petticoat Stitching | Petticoat | SB Tex

Easy Learn Wedding Blouse Lining Cutting | Blouse Lining Cutting | SB Tex & Tailors

Simple Wedding Blouse Measurement | Blouse Measurement | SB Tex & Tailors

Top 5 Model Churidar Material Collection | Churidar Material | SB Tex & Tailors

Latest New Blouse Embroidery Model Collection / Contact US / SB Tex & Tailors

Wedding Blouse Embroidery Latest New Model Design Full Complete Video / SB Tex & Tailors

இது போல இன்னும் பல வீடியோ உங்கள்ளுக்காக . SUBSCRIBE செய்யவும்.